De geschiedenis van Villa Geurts

Historische context
van Villa Geurts

De Villa ter Dennen of Villa Geurts, is een kwalitatief en goed bewaard voorbeeld van een vrijstaande landelijke villa in een ruim park, gebouwd in 1908 naar ontwerp van de Lokerse stadsbouwmeester Henri Vanden Broucke (1876-1928) in opdracht van vrederechter Adolf Geurts.

De wijk werd vanaf het laatste kwart van de 19de eew hoofdzakeliik bebouwd met (buiten)verblijven van rijk geworden industriëlen en gegoede burgers, vormgegeven als landelijke kasteelachtige villa’s in het groen. Het meersengebied was vooral in bezit van grootgrondbezitters. Zo hoorden de gronden van de Villa Geurts oorspronkelijk toe aan Cesar Eduard Cruyt (1829-1896). In het meersengebied exploiteerde hij diverse percelen voor een boomkwekerij. Zijn eigendom bevatte een lusthof, paviljoenen en een remise.

In 1908 werden de gronden verkocht aan vrederechter Adolf Geurts (Alveringem 1871 – Lokeren 1938), die in datzelfde jaar opdracht gaf aan architect Henri Vanden Broucke om een nieuwe villa of ‘château’ te bouwen, na sloop van de paviljoenen en remise.

Na het overlijden van weduwe Geurts in 1948, werden het Bisdom Gent en de Katholieke Universiteit van Leuven bij testament als erfgenamen aangesteld. Kort nadien werd het domein door de stad Lokeren verworven. Vanaf 1 januari 1965 werd de site voor een termijn van 27 jaar aan de Provincie Oost-Vlaanderen verhuurd, die er de Provinciale Handels- en Taalleergangen in onderbracht. In functie van dit onderwijs richtte het provinciebestuur semi-geprefabriceerde klassen naast de villa op, ter hoogte van de vroegere boomgaard. De ruime tuin werd niet verhuurd en gebruikt als openbaar park. Na afloop van het huurcontract met de Provincie Oost-Vlaanderen, behoorde het domein vanaf 1996 tot de Stedelijke Academie voor Muziek. De villa werd gebruikt door de administratie en als leslokalen. De tuin was openbaar park.

In 2016 bood het stadsbestuur Villa Geurts en de oude fabrieksgebouwen (spinnerij en weverij) te koop aan. In 2018 won Volus, in samenwerking met Green Corner, de wedstrijd rond de site Groendreef in Lokeren. Het project bestaat uit vier appartementsgebouwen, 11 grondgebonden woningen en de beschermde Villa Geurts die samen goed zijn voor 125 woonentiteiten. Dit project zal gelanceerd worden onder de naam ‘Oeverpark’.

“Een woning om een leven lang te genieten.”